22.03.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29.02.2024 година и прогнози за продажбите към 31.03.2024 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите два месеца на 2024 година достигнаха 51.93 млн. лева като отчитат понижение от 25.26 % в сравнение с продажбите през същия период на 2023 година. 

Предвиждаме продажбите за първите три месеца на 2024 година да достигнат 74.25 млн. лева – с понижение от 29.94 % спрямо същия период на 2023 година.