29.03.2024

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 6 юни 2024 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

Съветът на директорите предлага дивидент в размер на 0.31579 лв. на акция.
Акционерите имат право да гласуват чрез кореспонденция.

Покана в Търговския регистър
Обява в Търговския регистър: ...
Правила за гласуване чрез пълномощник
Образец на пълномощно
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Образец за гласуване чрез кореспонденция
Годишен финансов отчет
Други материали

Регулираната информация е публикувана и в медията
Естри нюз