22.04.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.03.2024 година и прогнози за продажбите към 30.04.2024 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите три месеца на 2024 година достигнаха 74.19 млн. лева като отчитат понижение от 29.99 % в сравнение с продажбите през същия период на 2023 година. 

Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2024 година да достигнат 96.49 млн. лева – с понижение от 30.18 % спрямо същия период на 2023 година.