24.06.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.05.2024 година и прогнози за продажбите към 30.06.2024 година. Писмо

Консолидираните продажби за първите пет месеца на 2024 година достигнаха 117.92 млн. лева като отчитат понижение от 31.53 % в сравнение с продажбите през същия период на 2023 година. 

Предвиждаме продажбите за първите шест месеца на 2024 година да достигнат 138.40 млн. лева – с понижение от 33.07 % спрямо същия период на 2023 година.