23.01.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.12.2023 година и прогнози за продажбите към 31.01.2024 година. Писмо

22.12.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и фи нансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30.11. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.12.2023 година. Писмо

15.12.2023

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, с което ги уведомява за своите очаквания през 2024 година. До края на тази година предвиждаме продажбите на предприятията от групата да достигнат 374 млн. лв., което е на равнището на предходната година и представлява ръст от около 34 % спрямо продажбите през 2021 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2023 година ще надвиши 9.2 млн. лева, което ни дава увереност, че за 27-ма поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга

08.12.2023

Стара планина холд АД с отличие за „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск“ на годишните IR награди за 2023 година..

28.11.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

22.11.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.10. 2023 година и прогнози за продажбите към 30.11.2023 година. Писмо

27.10.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023 година.

23.10.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30.09. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.10.2023 година. Писмо

25.09.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.08. 2023 година и прогнози за продажбите към 30.09.2023 година. Писмо

28.08.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2023 година.