20.03.2017

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2016 година под формата на дивидент.

27.02.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година на консолидирана основа.

23.02.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2017 г. и прогнози за  продажбите към 28.02.2017 г. Писмо.

27.01.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година.

23.01.2017

Текущи финансови резултати за декември 2016 и прогнози за януари 2017.

22.12.2016

Текущи финансови резултати за ноември 2016 и прогнози за декември 2016.

15.12.2016

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2017 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 186 млн. лева, което би довело до 5.6% ръст в сравнение с 2015 година.

28.11.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидирано публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2016 година.

22.11.2016

Текущи финансови резултати за октомври 2016 и прогнози за ноември 2016.

08.11.2016

Днес Стара планина холд АД продаде 100 хиляди собствени акции.