29.01.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2017 година.

23.01.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2018 г. Писмо.

20.12.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.12.2017 г. Писмо.

15.12.2017

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2018 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 214 млн. лева, което би довело до 14% ръст в сравнение с 2016 година.

27.11.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

23.11.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.11.2017 г. Писмо.

20.11.2017

В Стара планина холд АД постъпи уведомление, че дъщерното дружество Фазан АД е отписано от публичния регистър.

27.10.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2017 година.

23.10.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.10.2017 г. Писмо.

25.09.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.09.2017 г. Писмо.

Подкатегории