26.10.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2016 година.

21.10.2016

Текущи финансови резултати за септември 2016 и прогнози за октомври 2016.

27.09.2016

Днес се навършват 20 години от учредяването на акционерното дружество, което от 1999 год. носи името Стара планина холд АД.

Текущи финансови резултати за август 2016 и прогнози за септември 2016.

26.08.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за юли 2016 и прогнози за август 2016.

28.07.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за юни 2016 и прогнози за юли 2016.

Текущи финансови резултати за май 2016 и прогнози за юни 2016.

21.06.2016

Рекорден дивидент в историята на холдинга.