08.09.2017

Стара планина холд АД обявява резултата от Търговото предложение за изкупуване на акциите от останалите акционери на ФАЗАН АД. Писмо.

25.08.2017

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

22.08.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.08.2017 г. Писмо.

08.08.2017

Стара планина холд АД представи Търгово предложение в качеството му на акционер, притежаващ пряко повече от 90 на сто от гласовете в Общото събрание на „Фазан“ АД.

28.07.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2017 година.

19.07.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.07.2017 г. Писмо.

11.07.2017

Съобщение за коригирано търгово предлагане

22.06.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2017 г. и прогнози за  продажбите към 30.06.2017 г. Писмо.

30.05.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

26.05.2017

Съобщение за търгово предлагане

Подкатегории