30.05.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за април 2016 и прогнози за май 2016.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за март 2016 и прогнози за април 2016.

30.03.2016

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 21 юни 2016 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

28.03.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.

Текущи финансови резултати за февруари 2016 и прогнози за март 2016.

12.03.2016

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2015 година под формата на дивидент.

01.03.2016

Стара планина холд АД представи обновената си страница в интернет.