28.11.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидирано публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2016 година.

22.11.2016

Текущи финансови резултати за октомври 2016 и прогнози за ноември 2016.

08.11.2016

Днес Стара планина холд АД продаде 100 хиляди собствени акции.

26.10.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2016 година.

21.10.2016

Текущи финансови резултати за септември 2016 и прогнози за октомври 2016.

27.09.2016

Днес се навършват 20 години от учредяването на акционерното дружество, което от 1999 год. носи името Стара планина холд АД.

Текущи финансови резултати за август 2016 и прогнози за септември 2016.

26.08.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за юли 2016 и прогнози за август 2016.

28.07.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2016 година.