Текущи финансови резултати за юни 2016 и прогнози за юли 2016.

Текущи финансови резултати за май 2016 и прогнози за юни 2016.

21.06.2016

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

30.05.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за април 2016 и прогнози за май 2016.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.

27.04.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2016 година.

Текущи финансови резултати за март 2016 и прогнози за април 2016.

30.03.2016

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 21 юни 2016 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

28.03.2016

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2015 година, заверен от одитор.