27.02.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година на консолидирана основа.

23.02.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2017 г. и прогнози за  продажбите към 28.02.2017 г. Писмо.

27.01.2017

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година.

23.01.2017

Текущи финансови резултати за декември 2016 и прогнози за януари 2017.

22.12.2016

Текущи финансови резултати за ноември 2016 и прогнози за декември 2016.

15.12.2016

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2017 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 186 млн. лева, което би довело до 5.6% ръст в сравнение с 2015 година.

28.11.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидирано публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2016 година.

22.11.2016

Текущи финансови резултати за октомври 2016 и прогнози за ноември 2016.

08.11.2016

Днес Стара планина холд АД продаде 100 хиляди собствени акции.

26.10.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2016 година.

Подкатегории