23.09.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2015 г. Писмо.

27.08.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 година.

24.08.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.08.2015 г. Писмо.

29.07.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2015 година.

21.07.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2015 г. Писмо.

23.06.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2015 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2015 г. Писмо.

17.06.2015

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

11.06.2015

В Деня на икономиста 11 юни Съюзът на икономистите в България връчи наградите на победителите в Единадесетия конкурс "Млад икономист", който тази година премина под надслов „Гласът на младите за силна икономика” и бе на тема „Корпоративна социална отговорност – европейски и национални практики“.

29.05.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2015 година.

22.05.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2015 г. Писмо.