29.02.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Текущи финансови резултати за януари 2016 и прогнози за февруари 2016.

28.01.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

22.01.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2016 г. Писмо.

Подкатегории