24.01.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година.

24.01.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

Подкатегории