27.10.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023 година.

23.10.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30.09. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.10.2023 година. Писмо

25.09.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.08. 2023 година и прогнози за продажбите към 30.09.2023 година. Писмо

28.08.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2023 година.

24.08.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.07. 2023 година и прогнози за продажбите към 31.08.2023 година. Писмо

27.07.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2023 година.

24.07.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2023 година и прогнози за продажбите към 31 юли 2023 година. Писмо

22.06.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2023 година и прогнози за продажбите към 30 юни 2023 година. Писмо

09.06.2023

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2022 година.

29.05.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.