21.05.2013

В Стара планина холд АД бе получено писмо от „Гарант 5” ООД в качеството му на акционер, притежаващ над пет на сто от капитала на дружеството.

26.04.2013

Стара планина холд АД представи в КФН, БФБ и публикува Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.

22.04.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2013 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

19.04.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото тримесечие на 2013 година.

29.03.2013

Съветът на директорите на Стара планина холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 12 юни 2013 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

26.03.2013

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2012 година, заверен от одитор.

25.03.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2013 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

28.02.2013

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година.

25.02.2013

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2013 г. и прогнози за продажбите към 28 февруари 2013 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

31.01.2013

Изпълнителният директор на Стара планина холд АД Васил Велев получи престижната награда на фондация „Атанас Буров" за индустриално управление за 2012 година. Призът беше връчен от министър Томислав Дончев на специална церемония в зала „Триадица" на Гранд хотел София вчера.