23.04.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2012 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

26.03.2012

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2011 година, заверен от одитор.

23.03.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари 2012 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

27.02.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2012 г. и прогнози за продажбите към 29 февруари 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо.

27.02.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година.

25.01.2012

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2011 година.

24.01.2012

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2011 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2012 г. (в хил. лева), се посочва в публикуваното писмо

23.11.2011

На 1 декември 2011 година в Стара планина холд АД бяха проведени срещи за приемане бизнес плановете на предприятията от групата на холдинга за 2012 година.

23.11.2011

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври и прогнози за продажбите през ноември 2011 г., се посочва в публикуваното писмо.

23.11.2011

Все още за много български граждани има смисъл да следят котировките на Българската фондова борса. Това са основно вложителите в Стара планина холд АД – посочва изследване на Инвестор.БГ.