23.02.2011

Стара планина холд АД обявява неокончателни финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец януари 2011 година, както и прогнози за продажбите през февруари, се посочва в публикуваното писмо.

28.01.2011

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2010 година.

25.01.2011

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец декември 2010 година, както и прогнози за продажбите през януари 2011 година, се посочва в публикуваното писмо.

20.01.2011

Стара планина холд АД публикува Календар на корпоративните събития през 2011 година. Компанията цели максимално прозрачно да информира своите акционери и инвеститори за съществените корпоративни събития на дружеството през годината.

20.12.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец ноември 2010 година, както и прогнози за продажбите през декември, се посочва в публикуваното писмо.

20.12.2010

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2011 година:

29.11.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010 година.

25.11.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец октомври 2010 година, както и прогнози за продажбите през ноември, се посочва в публикуваното писмо.

27.10.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2010 година.

24.09.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец август 2010 година, както и прогнози за продажбите през септември, се посочва в публикуваното писмо.