29.03.2023

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 8 юни 2023 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

29.03.2023

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2022 година, заверен от одитор.

22.03.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2023 г. и прогнози за продажбите към 31 март 2023 година. Писмо

16.03.2023

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2022 година под формата на дивидент.

27.02.2023

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

22.02.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2023 г. и прогнози за продажбите към 28 февруари 2023 година. Писмо

27.01.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година.

24.01.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2023 година. Писмо

22.12.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2022 година. Писмо

16.12.2022

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2023 година. До края на тази година предвиждаме продажбите на предприятията от групата да надхвърлят 373 млн. лева – с над 34 % номинален ръст спрямо 2021 година и над 86 % повишение спрямо 2020 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2022 година ще надвиши 8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 26-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.