28.04.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2021 година, заверен от одитор.

21.04.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година.

20.04.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2022 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2022 г. Писмо.

24.03.2022

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2022 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

24.03.2022

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2021 година, заверен от одитор.

22.03.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2022 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2022 г. Писмо.

25.02.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

22.02.2022

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2022 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2022 г. Писмо.

28.01.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година.

24.01.2022

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2022 г. Писмо.

Подкатегории