27.01.2023

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година.

24.01.2023

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2023 година. Писмо

22.12.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2022 година. Писмо

16.12.2022

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2023 година. До края на тази година предвиждаме продажбите на предприятията от групата да надхвърлят 373 млн. лева – с над 34 % номинален ръст спрямо 2021 година и над 86 % повишение спрямо 2020 година. Нетната печалба на Стара планина холд АД за 2022 година ще надвиши 8 млн. лева, което ни дава увереност, че за 26-та поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга.

25.11.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

22.11.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2022 година. Писмо

14.11.2022

Владимир Спасов - прокурист на "М+С Хидравлик" АД е "Мениджър на годината" в 15-ото юбилейно издание на конкурса.

27.10.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година.

21.10.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2022 година. Писмо.

21.09.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2022 година. Писмо.