27.10.2022

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година.

21.10.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2022 година. Писмо.

21.09.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2022 година. Писмо.

29.08.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

23.08.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2022 година. Писмо.

29.07.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2022 година.

21.07.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2022 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2022 година. Писмо.

22.06.2022

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга къкъм 31 май 2022 г. и прогнози за продажбите към 30 юни.2022 г. Писмо.

27.05.2022

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година на консолидирана основа.

23.05.2022

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2021 година.