17.11.2021

Стара планина холд АД продаде дяловото си участие във Винпром АД.

29.10.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година.

22.10.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2021 г. Писмо.

27.09.2021

Днес се навършват 25 години от учредяването на Стара планина холд АД.

21.09.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2021 г. Писмо.

27.08.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2021 година.

23.08.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2021 г. Писмо.

29.07.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2021 година.

20.07.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2021 г. Писмо.

22.06.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2021 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2021 г. Писмо.

Подкатегории