23.08.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2021 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2021 г. Писмо.

29.07.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2021 година.

20.07.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2021 г. Писмо.

22.06.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2021 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2021 г. Писмо.

28.05.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година на консолидирана основа.

25.05.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2021 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2021 г. Писмо.

20.05.2021

Общото събрание на акционерите разпредели дивидент за финансовата 2020 година.

28.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.

26.04.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година.

22.04.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2021 г. и прогнози за продажбите към 30 април 2021 г. Писмо.

Подкатегории