24.03.2021

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 20 май 2021 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

24.03.2021

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2020 година, заверен от одитор.

23.03.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2020 г. и прогнози за продажбите към края на март 2021 г. Писмо.

18.03.2021

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2020 година под формата на дивидент.

26.02.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

23.02.2021

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2020 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2021 г. Писмо.

27.01.2021

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2020 година.

22.01.2021

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2021 г. Писмо.

04.01.2021

София Аргирова-Атанасова е новият директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД.

21.12.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2020 г. Писмо.

Подкатегории