25.11.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година на консолидирана основа.

24.11.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 ноеври 2020 г. Писмо.

28.10.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2020 година.

22.10.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2020 г. Писмо.

23.09.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2020 г. Писмо.

28.08.2020

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2020 година.

24.08.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2020 г. Писмо.

28.07.2020

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2020 година.

23.07.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2020 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2020 г. Писмо.

24.06.2020

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2020 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2020 г. Писмо.

Подкатегории