11.03.2019

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2018 година под формата на дивидент.

27.02.2019 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

22.02.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2019 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2019 г. Писмо.

30.01.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2018 година.

24.01.2019

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2019 г. Писмо.

19.12.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2018 г. Писмо.

14.12.2018

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2019 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат над 241 млн. лева, което би довело до близо 11% ръст в сравнение с 2017 година.

28.11.2018 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

23.11.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2018 г. Писмо.

29.10.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година.