29.03.2018

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 23 май 2018 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

23.03.2018

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2017 година, заверен от одитор.

22.03.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2018 г. Писмо.

15.03.2018

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2017 година под формата на дивидент.

22.02.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2017 година на консолидирана основа.

22.02.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 януари 2018 г. и прогнози за продажбите към 28.02.2018 г. Писмо.

29.01.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2017 година.

23.01.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2018 г. Писмо.

20.12.2017

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2017 г. и прогнози за  продажбите към 31.12.2017 г. Писмо.

15.12.2017

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2018 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат близо 214 млн. лева, което би довело до 14% ръст в сравнение с 2016 година.