24.01.2019

Стара планина холд АД обявява текущите нетни приходи от продажби (на консолидирана база) и резултатите на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2019 г. Писмо.

19.12.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2018 г. Писмо.

14.12.2018

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2019 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат над 241 млн. лева, което би довело до близо 11% ръст в сравнение с 2017 година.

28.11.2018 

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

23.11.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2018 г. Писмо.

29.10.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2018 година.

23.10.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2018 г. Писмо.

25.09.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2018 г. Писмо.

27.08.2018

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2018 година.

22.08.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2018 г. Писмо.

Подкатегории