23.10.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2018 г. Писмо.

25.09.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2018 г. Писмо.

27.08.2018

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за първото шестмесечие на 2018 година.

22.08.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 август 2018 г. Писмо.

25.07.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за първото шестмесечие на 2018 година.

23.07.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2018 г. и прогнози за продажбите към 31 юли 2018 г. Писмо.

25.06.2018

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2018 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2018 г. Писмо.

06.06.2018

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

30.05.2018

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2018 година на консолидирана основа.

23.05.2018

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 6 юни 2018 г.