10.07.2019

Стара планина холд АД стартира на своя интернет сайт ново приложение за онлайн подаване на заявление за изплащане на неполучени дивиденти за минали години. Писмо.

27.06.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2019 г. и прогнози за продажбите към 30 юни 2019 г. Писмо.

29.05.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година на консолидирана основа.

22.05.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2019 г. и прогнози за продажбите към 31 май 2019 г. Писмо.

16.05.2019

Рекорден дивидент в историята на холдинга.

25.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2018 година, заверен от одитор.

22.04.2019

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2019 година.

22.04.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2019 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2019 г. Писмо.

22.03.2019

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г. Писмо.

15.03.2019

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 16 май 2019 г. от 11:00 ч. в София, бул. “Др. Цанков” 36, СТЦ Интерпред.

Подкатегории