Стара планина холд АД насърчава сътрудничеството между компанията и всички заинтересувани лица, които имат интерес от икономическия просперитет и устойчивото развитие на дружеството с цел повишаване благосъстоянието на страните и осигуряване на стабилно развитие на холдинга.

На заинтересуваните лица се предоставя необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

Приемно време в офиса на Стара планина холд АД

Офисът е затворен през месец август и в периода от 20 декември до 5 януари.

- вторник, от 09:00 до 13:00 часа
- четвъртък, от 13:00 до 17:00 часа

 
За да получите дивиденти за минали години можете да използвате онлайн заявлението, което ще намерите в долната част на екрана.