Обръщение на Съвета на директорите

Уважаеми акционери и инвеститори,

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат поредната успешна година. Втората година от третото десетилетие на Стара планина холд АД е най-успешната в историята на групата. През 2018-та годишните продажби на предприятията от групата ще достигнат над 241 млн. лева. Това представлява близо 11% ръст в сравнение с 2017 година. Същевременно предвиждаме нетната печалба на Стара планина холд АД да достигне 5800 хил. лева, което ни дава сигурност, че за 22-ра поредна година част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Традиционно дивиденти ще разпределят и най-големите предприятия от групата. 

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през тази година, бизнес плановете на предприятията за 2019 година и очакванията, свързани с пазарите, на които продаваме.

През 2018 година продължихме да продаваме на основните си пазари. Европа продължава да бъде сигурен и значително предвидим за нас пазар. Очакваният ръст от 2.2% на машиностроенето в еврозоната през 2019 година ще оказва влияние върху икономическата активност на нашите клиенти и ще се отрази стабилизиращо на нашите резултати. От друга страна несигурността, свързана с нарастващата заплаха от протекционизъм и напрежение в глобалната търговия, би могла да има отражение върху стабилността на нашия бизнес.

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда консолидираните приходи от продажби през 2019 година да достигнат върховите продажби от тази година. През 2018 година очакваме спад на финансовия резултат с около 1,5%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд

 

Първостепенна задача и през 2019 година ще бъде запазване на основните и разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим добри цени, високо качество и къси срокове на доставка.

Предприятията ни планират сериозен ръст на инвестициите, които да доведат до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2018 година достигнаха 20,3 млн. лева, с 4,9% по-високи от инвестициите през 2017 година.

През 2019 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме инвестициите да достигнат 27 млн. лева, което е ръст от 33%. Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, както и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 6% от планираните инвестиции са в сферата на социалните дейности.

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и запазване на специалистите. Предприятията влагат все по-големи средства и усилия за допълнителна квалификация. Броят на наетите лица през тази година бе увеличен с 2.6%, ръстът на разходите за труд в предприятията от групата е 15.8%, а производителността на труда се е увеличила с 9.3%. През 2019 година предвиждаме увеличение на заетите лица с 0.6%, а на средната месечна работна заплата с 5.2%.

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна задача за осигуряване на стабилност в пазарната капитализация на дружествата от групата, с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност.

 

София, 14 декември 2018 година
Стара планина холд АД
Съвет на директорите

Публикувани прогнози

 

Архив Прогнози
> 2017
> 2016
> 2015
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010