Васил Георгиев Велев (роден на 1 април 1959 г.) е изпълнителен директор на Стара планина холд АД и председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София. Носител е на редица награди в олимпиади по математика, физика, химия и биология. Завършва като първенец на випуска Школата за о.р. при Висшето военно-въздушно училище в град Долна Митрополия, специалност „Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно в офицерски чин през 1978 г. През 1984 г. се дипломира във факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска.

Биография на Васил Велев

През 2008 г. завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие и управление“.

В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни история като първоначално има активности главно в областите на управление на финансови активи, търговия, недвижими имоти, машиностроене. Учредител и председател на съвета на директорите на „Интерфининвест“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ и др.

Инициатор е за създаването и първи президент на редица неправителствени организации, в т.ч.  на първата у нас фондация след началото на демократичните промени – Фондация „Еврика“, съхранила имущество и традиции на ТНТМ, Фондация „Помощ за благотворителността в България“, допринесла за въвеждането у нас на световния опит и стандарти при благотворителността и др. Известно време чете лекции и ръководи курс в УНСС по управление на нестопански организации. Носител е на редица отличия за принос в развитието на гражданското общество в България като призa на Икономическия и социален съвет. През 2013 г. е удостоен с традиционната награда на Съюза на народните читалища ”Следовник на народните будители”.

Съучредител, а от 1999 г. изпълнителен директор на Стара планина холд АД. През последните години дружеството неизменно е включвано в борсовите индекси SOFIX, BGBX40 и BGTR30 на Българската фондова борса, а от създаването му е и в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление CGIX. Акцията на Стара планина холд АД е включена и в 8 от индексите на STOXX®. Явява се единствено дружество у нас, плащащо дивиденти всяка година от учредяването си през миналия век до днес. Пет от дъщерните му дружества са също листвани на борсата. А в класацията на инвеститорите „ТОП 10 акции на форума“ за 2016 г. сред първите десет в страната са намерили място 3 от дружествата от групата, управлявана от Васил Велев.

Изпълнителен директор на „ХЕС“ АД и „М+С-97“ АД, председател на Съвета на директорите на „Интерфининвест“ АД, „Фазан“ АД и „Унитраф“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ ООД, „Гарант 5“ ООД, „Велев Инвест“ ООД, член на Съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, „Елхим Искра“ АД. Носител на редица бизнес отличия като Приз „Буров“, Бизнес-награда „Икар“ и др.

Един от учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. При председателстването на Васил Велев АИКБ е призната за представителна на национално равнище организация на работодателите.

Избиран е за член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на настоятелството на Икономически университет – Варна, член на управителния съвет на Сребърния фонд, член на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (Договора за партньорство), член на Националния икономически съвет, заместник-председател на Икономическия и социален съвет, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и др. Заместник-председател е на Съвета на фондация „Еврика“. В момента е ротационен Председател на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР).