Васил Георгиев Велев (роден на 1 април 1959 г.) е изпълнителен директор на Стара планина холд АД и председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

През 1977 година завършва с отличие 133-то СОУ в София. Носител е на редица награди в олимпиади по математика, физика, химия и биология. Завършва като първенец на випуска Школата за офицери от резерва при Висшето военно-въздушно училище в град Долна Митрополия, специалност „Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно в офицерски чин през 1978 година. През 1984 година. се дипломира във факултет „Автоматика“ на Техническия университет в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска.

Биография на Васил Велев

През 2008 година завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, специализирайки „Корпоративно развитие и управление“.

В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни история като първоначално има активности главно в областите на управление на финансови активи, търговия, недвижими имоти, машиностроене. Учредител на „Интерфининвест“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ и др.

Съучредител, а от 1999 година изпълнителен директор на Стара планина холд АД. През последните години дружеството неизменно е включвано в представителни индекси на Българската фондова борса, както и в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление. През годините Стара планина холд АД е включвано и в редица индекси на Дау Джоунс за централна и източна Европа. Това е единствената холдингова компания – публично дружество у нас, която изплаща дивиденти всяка година от учредяването си през миналия век до днес. Четири от дъщерните дружества са също листвани на борсата. Холдингът и дъщерните му дружества често са сред първите в класацията на инвеститорите „ТОП 10 акции на форума“. Васил Велев е носител на редица бизнес отличия като Приз „Буров“, Бизнес-награда „Икар“ и др.

Изпълнителен директор на "М+С Хидравлик" АД, „ХЕС“ АД и „М+С-97“ АД, управляващ съдружник на „БИК Холд“ ООД, „Гарант 5“ ООД, „Велев Инвест“ ООД, член на Съвета на директорите на „Елхим Искра“ АД.

Инициатор е за създаването и първи президент на редица неправителствени организации, в т.ч.  на първата у нас фондация след началото на демократичните промени – Фондация „Еврика“, съхранила имущество и традиции на ТНТМ, Фондация „Помощ за благотворителността в България“, допринесла за въвеждането у нас на световния опит и стандарти при благотворителността и др. Известно време чете лекции и ръководи курс в УНСС по управление на нестопански организации.

Един от учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). При председателстването на Васил Велев, АИКБ е призната за представителна на национално равнище организация на работодателите. Избиран е за член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на настоятелството на Икономически университет – Варна, член на Управителния съвет на Сребърния фонд, член на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (Договора за партньорство), член на Националния икономически съвет. Изпълнявал е длъжността заместник-председател на Икономическия и социален съвет и заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и др. През 2021 г. е ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Избран е за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2024 година.

Председател е на Съвета на настоятелите на Технически университет – София и заместник-председател на Съвета на Фондация „Еврика“.

Носител е на редица отличия като орден „Дружба“, приз „За принос в развитието на гражданското общество в България“, награда ”Следовник на народните будители” и др.