За нас

Фазан АД е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в гр. Русе. Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. Понастоящем компанията е най-големият производител на чорапи в България.

Дружеството произвежда продуктите си според БДС 2273-89, GBS, ISO и OKOTEX.

Основни акционери в дружеството са:

Стара планина холд АД - 92.65%

View the embedded image gallery online at:
https://www.sphold.com/predpriyatia/fazan#sigProId26ffc0c3ab

Продукти

Чорапи и чорапогащници

  • Мъжки чорапи
  • Дамски чорапи
  • Детски чорапи
  • Ажурени чорапи
  • Спортни чорапи
  • Детски чорапогащници

Продуктите се произвеждат от:
памук, бамбук, полиамид, полиестер, акрил, еластан, вълна, вълна и акрил, вискоза и др.


ФАЗАН има производствен капацитет за 9 млн. чифта чорапи. Фабриката разполага с плетачен цех, гладачен цех и багрилен участък. ФАЗАН разполага със собствена лаборатория за качествен контрол на продуктите на всички производствени нива.

Продажби и клиенти

В последните години ФАЗАН разви продуктовата си гама и установи контакти с големи търговски вериги. В България ФАЗАН работи с някои от големите вериги. Продажбите се реализират в условията на повишена конкуренция на производители от далечния изток.

Дружеството реализира продуктите си на местния пазар и чрез изградена дистрибуторска мрежа.

За акционерите

Временните удостоверения на притежателите та акции се съхраняват в офиса на дружеството в град Русе. ФАЗАН АД не изпраща удостоверения по пощата. Временното удостоверение се връчва само в офиса на дружеството при поискване, срещу представяне от получателя на валиден документ за самоличност, както следва:
А. на юридическо лице – на законния му представител или на упълномощено от него лице, срещу представяне на извлечение от Търговския регистър;
Б. на физическо лице – лично на акционера или на упълномощено от него лице;
В. на починал акционер – при представяне на оригинално удостоверение за наследници, както следва: при единствен наследник – лично на наследника; при повече от един наследник – на лице, упълномощено от всички наследници.
Пълномощното за получаване на временно удостоверение трябва да е нотариално заверено.
Прехвърлянето на акциите се извършва по реда на Търговския закон и съгласно чл. 9 от Устава на ФАЗАН АД.

Продажби

(млн. лева)
[No canvas support]>
* прогноза