29.04.2024

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2024 година.

26.04.2024

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 година, заверен от одитор.

22.04.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.03.2024 година и прогнози за продажбите към 30.04.2024 година. Писмо

29.03.2024

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД ще се проведе на 6 юни 2024 г. от 11:00 ч. в София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9.

29.03.2024

Стара планина холд АД представи в КФН и БФБ Годишен финансов отчет за 2023 година, заверен от одитор.

22.03.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29.02.2024 година и прогнози за продажбите към 31.03.2024 година. Писмо

19.03.2024

Ръководството на Стара планина холд АД предлага на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2023 година под формата на дивидент.

28.02.2024

Стара планина холд АД представи в КФН Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година на консолидирана основа.

22.02.2024

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31.01.2024 година и прогнози за продажбите към 29.02.2024 година. Писмо

29.01.2024

Стара планина холд АД публикува Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023 година.