СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД е публично акционерно дружество, учредено на 27 септември 1996 година под името Централен приватизационен фонд, който участва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2000 година е изградена основата на нашия инвестиционен портфейл, който включва предприятия от машиностроенето, електрохимията, парфюмерията и козметиката и текстилната промишленост.

От формирането на бизнес групата през 1996 година до днес компанията е реализирала значителни успехи. Продажбите на дъщерните предприятия се увеличават многократно, производителността, инвестициите и печалбите на дъщерните дружества нарастват значително.

Отвори видеофайл Stara Planina Hold.

 

 

Годишни продажби на предприятията от групата на Стара планина холд АД (млн. лева)

 

 

В резултат на това холдингът успя да се развие стабилно и да постигне постоянен ръст на дивидентите за своите акционери през последните години. Акциите на холдинга се търгуват на Основния пазар BSE на Българската фондова борса – София, Сегмент „Standard”.

Борсови кодове:
SPH Стара планина холд АД
MSH М+С Хидравлик АД
HES Хидравлични елементи и системи АД
ELHM Елхим-Искра АД
ROZA Българска роза АД