Стара планина холд АД дарява Национален фонд "Свети Никола" с парични средства за летни лагени на деца в неравностойно положение. 

Във връзка с предприетите марки за преодоляване на пандемията от Ковид-19, Стара планина холд АД дарява на Агенцията за социално подпомагане дезинфекциращи продукти на обща стойност 100 хиляди лева. 

От 2003 година Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Българската Коледа”, провеждана под егидата на Президента на Република България.

През 2017 година Стара планина холд АД направи парично дарение на националния инициативен комитет за честване на 140 години от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. 

Стара планина холд АД участва ежегодно в благотворителната акция „Великден за всеки”, провеждана от Българския червен кръст под патронажа на Омбудсмана на Република България. 

Стара планина холд АД участва редовно като главен спонсор на национално изложение „Изобретения. Трансфер. Иновации."

През 2015 година Стара планина холд АД участва като главен спонсор на Международна конференция по връзки с инвеститорите, която се проведе през месец септември в София. 

През 2014 година Стара планина холд АД подпомогна с парични средства пострадалите от наводненията райони в България и Сърбия.

През ноември 2013 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Съюза на българските журналисти за провеждане на международна научна конференция „Кирило-Методиевите традиции и Дмитрий Лихачов: пътят към осмислянето на българския принос в европейската култура”.

Ежегодно Стара планина холд АД прави парично дарение за обявената от Президента на Република България инициатива „Подкрепи една мечта” за организиране на абитуриентски бал на младежи в неравностойно положение.

През февруари 2011 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на Обществения комитет за отбелязване на значими дати и събития на България в Европейския съюз „Свети Паисий Хилендарски” за честване на Националния празник на България 3-ти март и на Деня на славянската писменост 24-ти май. 

През май 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарениев полза на Икономическия университет – Варна за провеждане на научни конференции, организирани от катедра „Икономика и управление на индустрията” и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

През март 2008 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство за провеждане на научни конференции и за издаване на сборници с научни доклади от проведените конференции.

От 2008 г. Стара планина холд АД подкрепя финансово Съюза на икономистите в България за организиране и провеждане на конкурс „Млад икономист”.

През ноември 2006 г. Стара планина холд АД направи парично дарение на сдружение с нестопанска цел "София - вечната и святата" за организиране и провеждане на юбилеен концерт.

Стара планина холд АД подкрепя финансово Националното движение “Българско наследство”, което организира летни експедиционни бригади с мото “Съхрани българското” под патронажа на Президента на Република България.

През октомври 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение за международния форум „Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”, с цел привличане на вниманието на политици, експерти и представители на бизнеса към богатото културно наследство на Югоизточна Европа и възможностите то да бъде съхранено и ползвано в интерес на целия регион, както и да бъде създадена регионална експертна мрежа и регионален фонд, които да работят за реализиране на конкретни проекти в тази област.

През юни 2004 г. Стара планина холд АД направи парично дарение в полза на Фондация “Институт за икономика и международни отношения” – неправителствена организация, осъществяваща дейността си с нетърговска цел и в обществена полза, за разработка на тема “Цената на ромското включване”.

През септември 2003 г. Стара планина холд АД участва в благотворителна акция в памет на шведския министър на външните работи Ана Линд, като дари средства за развитието на детско-юношеския спорт у нас.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x