Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2017
2018
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 112365 127109 90290 75119
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 55141 61875 48818 37679
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 34706 36896 37912 34603
Българска роза АД Карлово 49.99 6621 6667 8585 7340
Боряна АД Червен бряг 50.00 4334 5202 4158 838
Фазан АД Русе 92.65 2046 2352 2600 1540
Винпром АД Велико Търново 95.69 1153 902 1571 1527
Устрем ООД Свищов 45.00 2002 1661 1129 487Структура на инвестиционния портфейл