Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2019
2020
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 111743 102485 100477 82727
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 61812 50940 49050 41118
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 33342 29900 39675 35614
Българска роза АД Карлово 49.99 6062 2941 7557 6847
Боряна АД Червен бряг 50.00 5995 6147 4626 1077
Фазан АД Русе 92.65 1883 1647 3123 1594
Винпром АД Велико Търново 95.69 1062 1116 1566 1461
Устрем АД Свищов 45.00 1429 2461 1103 431Структура на инвестиционния портфейл