Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2020
2021
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 102485 151852 115304 89703
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 50940 70815 56389 43454
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 29900 38251 40549 36007
Българска роза АД Карлово 49.99 2941 3869 7959 7211
Боряна АД Червен бряг 50.00 6147 5758 4932 1087
Фазан АД Русе 92.65 1647 1693 3275 1765
Устрем АД Свищов 45.00 2461 2285 1270 661Структура на инвестиционния портфейл