Основен инвестиционен портфейл

Дружество
Град
%
Акции
Продажби
(хил. лева)
Активи
(хил. лева)
Соб. капитал
(хил. лева)
2018
2019
М+С Хидравлик АД Казанлък 30.61 127109 111743 89682 76217
Хидравлични елементи и системи АД Ямбол 64.53 61875 61812 46890 38772
Елхим-Искра АД Пазарджик 51.40 36896 33342 40100 35672
Българска роза АД Карлово 49.99 6667 6062 7923 6911
Боряна АД Червен бряг 50.00 5202 5995 4841 1071
Фазан АД Русе 92.65 2352 2118 2688 1597
Винпром АД Велико Търново 95.69 902 1062 1549 1443
Устрем ООД Свищов 45.00 1661 2137 997 369Структура на инвестиционния портфейл