Корпоративното ръководство на Стара планина холд АД насърчава участието на акционерите в Общото събрание.
Поканата за общото събрание, освен в Търговския регистър, се обявява чрез медията, в която публикуваме регулираната информация, съобщава се на Българската фондова борса и може да бъде видяна в тази секция и в секцията Новини на нашия сайт.

Правила за гласуване чрез пълномощник

Правила за гласуване чрез кореспонденция

Образец на пълномощно 

Образец за гласуване чрез кореспонденция 

2023 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2022 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2021 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2020 година. Покана; Материали по дневния ред Протокол; Дивидент

2019 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2018 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2017 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2016 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2015 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2014 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2013 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент