Корпоративното ръководство на Стара планина холд АД насърчава участието на акционерите в Общото събрание.
Поканата за общото събрание, освен в Търговския регистър, се обявява чрез медията, в която публикуваме регулираната информация, съобщава се на Българската фондова борса и може да бъде видяна в тази секция и в секцията Новини на нашия сайт.

Правила за гласуване чрез пълномощник

Правила за гласуване чрез кореспонденция

Образец на пълномощно 

Образец за гласуване чрез кореспонденция 

2024 година. ПоканаМатериали по дневния ред

2023 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2022 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2021 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2020 година. Покана; Материали по дневния ред Протокол; Дивидент

2019 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2018 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2017 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2016 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2015 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2014 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент

2013 година. Покана; Материали по дневния ред; Протокол; Дивидент